Publicerad

Välkommen tillbaka - besöksförbudet upphör

Kvinna och äldre man intill ett bord

Från den 1 oktober släpps besöksförbudet på våra särskilda boenden och gruppboenden inom funktionshinder området. Det är ett efterlängtat beslut för många. Vi jobbar nu för fullt med att ta fram säkra besöksrutiner för att inte få in eller sprida smitta hos oss.

Smittan finns kvar i samhället, så besöken behöver ske på ett ordnat sätt.
Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har sagt att de ska komma
med vägledning och rekommendationer kring hur vi kan göra besöken så
säkra som möjligt.

Så snart vi har våra rutiner klara får närstående information om vad
som gäller när besöksförbudet avslutas. Vår uppmaning är att inte börja planera besök förrän vi har kommit ut med den informationen.

Du som vill göra besök hos oss har ett stort ansvar för att följa de rutiner
vi tar fram och för att inte komma om du har några symtom.

Tillsammans skyddar vi varandra samtidigt som vi njuter av att äntligen få umgås.