Publicerad

Hemtjänsten ökar bemanningen efter problem med trygghetslarm

kvinna som håller en telefonlur vid örat

Leverantören av trygghetslarm inom hemtjänsten har problem. Larmen fungerar oftast som de ska, men ibland så går larmet inte fram. Hemtjänsten ökar därför bemanningen tillfälligt för att öka tryggheten.

Leverantören har samma problem i flera andra kommuner och arbetar intensivt för att hitta och rätta till felet. Under tiden som felsökningen pågår ökar hemtjänsten bemanningen med en extra person i varje hemtjänstgrupp under dagtid och en extra person i nattpatrullen. Dagpersonalens uppgift är bland annat att ringa tre gånger om dagen till de brukare som har trygghetslarm, men har få eller inga andra insatser från hemtjänsten.

− Jag vill betona att larmen fungerar för det mesta, men problemet är att vi inte vet när de inte fungerar. Därför vill vi hålla kontinuerlig kontakt med de brukare som vi inte träffar så ofta, säger hemtjänstens verksamhetschef Fredrik Mattsson.

Om brukaren inte svarar i telefon skickas någon ut för att göra ett fysiskt besök. Brukarna har också fått telefonnummer till hemtjänstgruppens servicetelefon och till nattpatrullen så att de själva kan ringa vid behov.

Den extra bemanningen blir kvar ända tills leverantören av trygghetslarmen kan garantera att de fungerar till hundra procent. Den extra kostnaden som uppstår för kommunen kommer att tas upp med leverantören.

− Jag hoppas att brukare och anhöriga ska känna sig trygga med den här lösningen och så hoppas jag så klart att leverantören hittar en snabb och säker lösning på problemet, säger Fredrik Mattsson.