Publicerad

Överförmyndarenheten håller stängt för utbildning

Stadshuset.

Överförmyndarenheten finns i Stadshuset på Norra Kyrkogatan 3.

På torsdag 22 oktober håller Överförmyndarenheten stängt för utbildning.