Publicerad

Lägre dödlighet än normalt i Härnösand

Stillbild från film med rubriken "Skyddsutrustning i coronatider". Två unga kvinnor syns och säger "Hej, vi ska visa hur man tar på sig skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftat covid 19-fall".

Bra följsamhet till olika hygienrutiner är troligen en av orsakerna till Härnösands låga dödlighet.

Härnösands kommun har hittills i år en underdödlighet på -3 procent, lägst av Sveriges samtliga residensstäder. Det har alltså avlidit färre personer än ett normalt år.

− Jag vill tro att vårt tidiga, goda och uthålliga arbete för att hindra coronaviruset från att ta sig in på våra särskilda boenden har bidragit till denna underdödlighet, säger kommundirektören Lars Liljedahl.

Statistiken har tagits fram av företaget Statisticon. Siffrorna gäller perioden januari-augusti och jämförs med samma period de tre senaste åren. Det är mycket stora skillnader mellan olika kommuner, från en överdödlighet på +84 procent till en underdödlighet på -28 procent. Genomsnittet för hela landet är en överdödlighet på +7 procent.

I ett särskilt diagram jämförs Sveriges 21 residensstäder och där har alltså Härnösand lägst siffra med -3 procent. Högst ligger Stockholm med +20 procent.

− Vi har varit duktiga på att hålla coronasmittan borta från våra sköra grupper. Och det har vi klarat tack vare ett mycket gott samarbete inom hela kommunkoncernen. Alla våra fem förvaltningar och de kommunala bolagen har samverkat och samordnat sitt arbete på ett fantastiskt sätt, säger Lars Liljedahl.

En särskild ros får ändå gå till socialförvaltningen, som har ansvaret för de flesta som ingår i riskgrupperna. De särskilda boendena och omsorgen om funktionshindrade har, med några få undantag, lyckats hålla smittan borta och även inom hemtjänsten har antalet smittade varit få.

− Jag tycker att vi har varit flexibla och agerat snabbt med nya åtgärder när det har behövts. Vi har också lagt stor vikt vid våra ordinarie hygienrutiner och har lyckats öka följsamheten rejält och det är grunden till ett bra smittskydd. Sedan ska vi vara och ödmjuka och säga att vi har haft lite tur också, säger socialchefen Mats Collin.

Statistiken gäller inte bara boende och brukare inom kommunens verksamheter utan alla invånare i kommunen.

− En annan viktig grundbult är att Härnösandsborna har varit så duktiga på att följa rekommendationer och restriktioner under hela pandemin. De kommande veckorna kommer vår följsamhet mot dessa rekommendationer att vara helt avgörande för hur senhösten och vintern kommer att bli i Härnösand. Jag vill avslutningsvis lyfta fram vår kommunikationsavdelning som har gjort ett mycket gott arbete när det gäller att samordna och sprida viktig information, både internt inom kommunen och externt till invånarna, säger Lars Liljedahl.

Läs mer om statistiken över dödlighet här Länk till annan webbplats.