Publicerad

Minskade insatser inom hemtjänsten

en vårdklädd yngre man hjälper en äldre man  som sitter i en säng

På grund av coronapandemin har hemtjänsten i Härnösand just nu ett extremt ansträngt läge. Sjukfrånvaron är mycket hög och därmed också arbetsbelastningen. Därför har hemtjänsten beslutat att tillfälligt minska eller stryka insatser som inte är helt nödvändiga.

− Läget är jättetufft och vi måste prioritera vårt covid-19-team som behöver mer personal. Det innebär mindre personal ute i hemtjänstgrupperna och där måste vi prioritera de vårdnära insatserna, säger Fredrik Matsson, verksamhetschef för hemtjänsten.

Det pågår ett intensivt arbete för att ta in fler vikarier som kan fylla upp luckorna. Det handlar både om personer med vårdutbildning eller erfarenhet och andra som kan jobba med insatser som inte är vårdnära.

De insatser som ses över och eventuellt tas bort är:

  • Promenader.
  • Social samvaro (där sådana beslut finns kvar).
  • Städning. Gäller inte hygienstädning eller städning som är viktig ur smittosynpunkt.
  • Serviceinsatser, till exempel julfix.
  • Färre duschningar, om det kan ske utan att det är skadligt.

− Det här är inga roliga beslut att ta, särskilt inte nu inför jul. Men tyvärr är det nödvändigt just nu. Vi måste prioritera arbetet med att hantera och hindra smittspridningen. Men jag vill poängtera att det är tillfälliga förändringar och vi hoppas så klart kunna gå tillbaka till ett normalt läge så snart som möjligt, säger Fredrik Mattsson.