Publicerad

Vaccineringen går vidare

Vaccineringen av personer i den så kallade fas 1 är i full gång. Härnösands kommun och Region Västernorrland samverkar för att få en så effektiv process som möjligt.
− Vi får bara ett begränsat antal doser av vaccinet varje vecka och det allra viktigaste är att inga doser ska gå till spillo, säger Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun.

Sjukvårdsklädd person med munskydd och visir står i förgrunden med en lokal för vaccination i bakgrunden.

Härnösands kommun och Region Västernorrland samverkar i en vaccinationslokal på Närvård Härnösand.

Vaccineringen av personer i den så kallade fas 1 är i full gång. Härnösands kommun och Region Västernorrland samverkar för att få en så effektiv process som möjligt.

− Vi får bara ett begränsat antal doser av vaccinet varje vecka och det allra viktigaste är att inga doser ska gå till spillo, säger Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun.

I stort sett alla som bor i särskilt boende har fått sin första dos och börjar nu få sin andra. Samtidigt har vaccineringen av andra grupper i fas 1 gått igång. Det gäller personer som har hemtjänst, vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst samt vård- och omsorgspersonal.

För att få ett effektivt flöde och kunna vaccinera så många som möjligt har kommunen och regionen en gemensam vaccinationslokal på Närvård Härnösand, det gamla sjukhuset.

− För personer med hemtjänst hjälper kommunen till med transporten både till och från vaccinationslokalen, säger Mats Collin.

I lokalen jobbar sjuksköterskor från både regionen och kommunen. Kommunens sjuksköterskor kompletteras med bland annat flera skolsköterskor och lärare på kommunens vårdutbildningar som växlar mellan sina ordinarie arbeten och att hjälpa till med vaccinationerna. Flera medarbetare på samhällsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen har också tillfälligt bytt sina ordinarie jobb mot att hjälpa till med exempelvis transporter och administration.

− Det är fantastiskt hur alla inom kommunen har ställt upp och hjälpt varandra under hela pandemin, säger Mats Collin.

Att få ihop all logistik är en utmaning eftersom förutsättningarna kan förändras med mycket kort varsel. Nyligen kom till exempel besked från vaccinleverantören att hela EU skulle få färre doser än vad som tidigare sagts.

− Då måste vi prioritera dem som ska ha sin andra dos och det innebär i sin tur att färre än planerat kommer att få sin första dos under kommande vecka, säger Mats Collin.

I nästa fas i den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har satt upp ingår bland annat övriga personer som är 70 år och äldre, vuxna som har insatser enligt lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller beslut om assistansersättning. Fas 2 inleds preliminärt under februari.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vaccination Länk till annan webbplats.