Publicerad

Socialtjänsten utökar med 30 årsarbetare

en man i vårdkläder hjälper en äldre man i en rullstol

I december 2020 beslutade socialnämnden att öka antalet tillsvidareanställda inom socialförvaltningen med totalt 30 årsarbetare. Det har nu kommunstyrelsen godkänt.

Ökningen av tillsvidareanställningar med 30 årsarbetare gäller verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorg om funktionshindrade. Det har i dessa verksamheter under en lång tid varit vanligt med ett stort antal vikarier. Anledningen till det har varit bland annat sjukfrånvaro, semestrar, tjänstledigheter, föräldra- och studieledigheter.

Under våren 2020 startade projektet ”Socialförvaltningen – framtidens arbetsgivare”. Projektet består av fem delprojekt av vilka ett varit ”Strategisk bemanning och kompetensförsörjning”. I delprojektet undersöktes möjligheten att ställa om verksamheten från höga vikariebehov till att istället tillsvidareanställa medarbetare. På så sätt minskar behovet av vikarier.

− Tack vare ökningen av årsarbetare hos socialförvaltningen behöver inte verksamheterna vara beroende av vikarier i samma utsträckning som tidigare. Förhoppningen är att vi får en stabilare bemanningssituation och att verksamheterna kan använda sina personalresurser mer optimalt, säger Calle Edgren (V), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Projektgruppen kom fram till att det skulle behövas en utökning av 82 årsarbetare totalt inom verksamheterna. Nu ökas antalet med 30 för att först testa i mindre skala och därefter utvärdera.