Publicerad

Hur kan fler äldre personer bli mer aktiva i naturen?

en äldre man och en äldre kvinna sitter på varsin cykel i en grön parkmiljö

Förmågan och möjligheten att kunna vara aktiv i naturen är en faktor som är betydelsefull för äldre personers livskvalitet och fysiska och psykiska hälsa. Ett nytt forskningsprojekt ska bidra till bättre möjligheter för äldre personer att vara aktiva.

− Vi vill öka kunskapen om sambandet mellan god hälsa och vistelse i naturmiljöer och tydliggöra vilken samhällsnytta ett aktivt liv för äldre personer bidrar till. Vi vill också öka förståelsen för att bristande tillgänglighet gör det svårare för äldre personer att kunna ha en vardaglig vistelse utomhus, säger Sandra Wall-Reinius, universitetslektor på Mittuniversitetet i Östersund.

Projektet ”Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande” har beviljats 4,6 miljoner kronor i stöd av Kampradstiftelsen och genomförs i samverkan med Härnösands och Östersunds kommun.

Forskarna kommer att använda enkäter, intervjuer, gruppsamtal och observationer i utomhusmiljöer för att få fördjupade kunskaper om upplevelser i naturområden.

− Vi ska identifiera hur olika samhällsaktörer kan utveckla sina verksamheter så att de blir inkluderande och tillgängliga och hur man i kommunal samhällsplanering kan skydda tillgången till naturområden så utomhusaktiviteter kan ske nära bostaden, säger Sandra Wall-Reinius.

− Att fortsätta arbetet som ger våra äldre kommuninvånare och besökare ännu bättre möjligheter att på ett enkelt och tryggt sätt vistas i naturen ger stora vinster, både för individen och för samhället. Nu kan vi utveckla tillgängligheten lokalt och samtidigt bidra till att flytta fram forskningsfronten inom detta viktiga forskningsområde, säger Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektet inleds i januari 2022.