Publicerad

Covid-19-teamet upphör

närbild på person med munskydd och visir

Nu har det speciella covid-19-teamet inom hemtjänsten upphört. Det behövs inte längre då de allra flesta personer med hemtjänst nu är vaccinerade och det inte har varit någon konstaterat smittad på länge.
− Teamet har varit oerhört värdefullt under den tid som det fanns, säger socialchefen Mats Collin.

Covid-19-teamet startades i maj förra året för att enbart jobba med personer som var smittade eller misstänkt smittade av covid-19. Teamet tog helt enkelt över hemtjänsten under den tid som en person var smittad eller misstänkt smittad. Teamet bemannades med personal inom äldreomsorgen som frivilligt ansökte om att få vara med.

− Det var en stor fördel att vi kunde bemanna teamet med frivillighet. Då fick vi engagerade medarbetare som blev experter på att jobba med coronasmitta, säger Mats Collin.

Den andra sidan av samma mynt är att övrig personal inom hemtjänsten slapp den oro som en del kände för att jobba med coronasmittade personer. Det har skapat ett lugn och en trygghet inom hela verksamheten.

− Men den största fördelen är naturligtvis att vi har minskat risken för smittspridning genom att personalen inte har behövt gå mellan sjuka och friska personer.

Teamets arbetsbelastning har varit väldigt omväxlande. Periodvis har det varit fullt upp och andra stunder nästan stiltje. Då har gruppen hjälpt till med helt andra saker som att packa skyddsmaterial, fungera som värdar vid vaccinationslokalen och att utbilda hygienombud ute på de olika enheterna.

Nu återgår medlemmarna i teamet till sina ordinarie arbetsplatser, men med nya kunskaper och erfarenheter.

− Det är ytterligare en stor vinst att vi får personer ute på enheterna med extra goda kunskaper om både vårdhygien och covid-19, säger Mats Collin.