Publicerad

Socialförvaltningen inför heltid som norm på sex enheter

Kvinna med äldre dam i rullstol

I maj inför Socialförvaltningen i Härnösands kommun heltid som norm på totalt sex enheter. Det är enheter inom särskilt boende, omsorgen och hemtjänsten som är först ut. Målet med heltidsprojektet är att Härnösands kommun med gemensamma krafter skapar en organisation där heltid är norm.

I oktober 2020 tog kommunfullmäktige beslut om en omstart av införande av heltidsanställningar till alla medarbetare i Härnösands kommun. Beslutet betyder i praktiken att Härnösands kommun går från att vara en deltidsorganisation till att med engagemang och samverkan bli en heltidsorganisation. Utmaningen är att tillsammans ställa om hela organisationen.

- Heltidsprojektet är i mina ögon ett av årets viktigaste utvecklingsarbeten. Det faktum att vi gör detta tillsammans både fack och arbetsgivare tror jag är den viktigaste framgångsfaktorn. Utmaningen ligger i att förena de tre storheterna: a) God kvalitet för ”de vi finns till för”, b) en långsiktigt hållbar och god arbetsmiljö för alla medarbetare och c) att detta ska ske inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat, säger Lars Liljedahl, kommundirektör.

En viktig jämställdhetsinsats

Genom heltid som norm inom organisationen tar Härnösands kommun bättre tillvara på den kompetens som finns inom organisationen. Om en större del medarbetare arbetar heltid kan färre medarbetare nyrekryteras. Att göra heltidsarbete till norm inom kvinnodominerande yrken är en viktig jämställdhetsinsats inom Härnösands kommun.

Socialförvaltningen startar piloter

I maj 2021 påbörjas heltidsprojektet inom socialförvaltningen på sex enheter. Två enheter vardera inom verksamhetsområden särskilt boende, omsorgen och hemtjänsten är med.

- Det känns bra att vi äntligen får jobba med införandet av en heltidsorganisation, säger Jeanette Svensson, enhetschef på Ädelhem. Medarbetare inom dessa enheter kommer erbjudas heltidstjänster. I höst ska projektet utvärderas och därefter införs heltider som norm i hela organisationen.

- Det känns som att det är ett steg i rätt riktning för att vara en attraktiv arbetsgivare, Linda Pettersson, enhetschef Härnögården/Ugglan.

Den första arbetsplatsen i heltidsprojektet var Kostenheten som införde heltid 2018.