Publicerad

Kommunen vill bygga nytt äldreboende

En ung kvinna håller om en äldre man.

Till år 2023 ska Härnösands kommun kunna erbjuda 40 nya platser i särskilt boende. Socialnämnden har beslutat att bygga ett helt nytt äldreboende med cirka 60 platser och samtidigt stänga Solbackens särskilda boende med 19 platser.

Socialförvaltningen har utrett det framtida behovet av platser inom särskilt boende och kommit fram till att det behövs 40 nya platser. Det förutsätter att arbetet med att utveckla förebyggande och hälsofrämjande åtgärder fortsätter och det behövs också fler Trygghetsboenden i kommunen.

− Allt hänger ihop. Vi ska ge de äldre och deras anhöriga de bästa förutsättningarna att bo kvar i sin trygga hemmiljö så länge som möjligt med den service de behöver. Men den dag som det behövs en plats på ett särskilt boende ska vi också kunna erbjuda det, säger socialnämndens ordförande Krister McCarthy (S).

Var det nya boendet ska ligga är inte bestämt än. När det byggs ett nytt och stort boende passar kommunen på att stänga det minsta boendet Solbacken och de 19 platserna flyttas över till det nya boendet.

Även korttidsenheten behöver fler platser och nya lokaler som är anpassade för verksamheten. Korttidsboendet finns idag i tillfälliga lokaler i det som tidigare var Ugglans särskilda boende på Artillerigatan. Antalet platser ska utökas från 18 till 20.

− Vi ska också bli tydligare med vilka olika typer av stöd som korttidsenheten kan ge, säger Krister McCarthy.