Publicerad

En god samverkan har fått fler att vaccinera sig

Från vänster Inga Gustavsson, distriktssköterska Region Västernorrland och Susann Hellberg, integrationskonsulent Härnösands kommun.

Från vänster Inga Gustavsson, distriktssköterska Region Västernorrland och Susann Hellberg, integrationskonsulent Härnösands kommun.

Härnösands kommun har tillsammans med Region Västernorrland denna vecka samverkat i en stor vaccinationsinsats. Samarbetet bidrog till att 122 personer som finns inom kommunens verksamheter har valt att vaccinera sig mot Covid-19. Det rör personer som av olika anledningar behöver hjälp att boka vaccination.

Samarbetet har till största delen skett mellan Region Västernorrland och arbetslivsförvaltningen.

- Det har varit ett mycket lyckat samarbete med kommunen, säger Malin Plantin Sjöblom, vaccinationssamordnare på Region Västernorrland. Vi har haft en mycket effektiv organisation där alla verkligen gjort allt för att få detta att fungera. Allt från politiker till de som dagligen möter dessa personer i sina verksamheter, fortsätter hon.

Det kan finnas många olika anledningar till att man varken kan eller vill ta till sig information om vaccination. Därför har kommunen och arbetslivsförvaltningen tillsammans ordnat så att dessa personer fått information om möjligheten samt att de bjudits in till Johannesbergshuset för vaccination denna vecka.

Trygg miljö med kända ansikten

- Johannesbergshuset är en plats som många av dessa personer väl känner till och känner sig trygga med. De känner också till våra medarbetare som är här tillsammans med Regionens personal och tillsammans kan vi ge information om hur viktigt det är att vi vaccinerar oss för att stoppa smittspridningen, säger Susann Hellberg, integrationskonsulent på arbetslivsförvaltningen.

För att vaccineringsrutinen ska fungera på bästa sätt i Johannesbergshuset möter personal upp i entrén för att sen slussa vidare till aulan där vaccinationen sker och där tolk finns på plats för personer som inte kan svenska. Efter vaccineringen går man ut åt andra hållet och sätter sig i väntrummet för att sen ta en annan väg ut än in.

- Vi har tidigare haft lyckat samarbete med hemtjänst och LSS-boenden där vi tillsammans möjliggjort för vaccinering, säger Malin Plantin Sjöblom.

Ett annat samarbete som är i planeringsstadiet just nu är mellan skolförvaltningen och Region Västernorrland där tanken är att ungdomar mellan 16-17 år ska erbjudas vaccin och information ska gå ut till vårdnadshavare.

Malin Plantin Sjöblom, vaccinationssamordnare Region Västernorrland.

Malin Plantin Sjöblom, vaccinationssamordnare Region Västernorrland.