Publicerad

Kommunen vill bygga nytt vård- och omsorgsboende

kartbild där ett område är inringat med svarta streck

Det nya boendet är tänkt att byggas inom det streckade området.

Kommunstyrelsen tillstyrker att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs i Saltvik. Boendet planeras ha tre avdelningar med totalt 23 platser.

Det nya boendet innebär flera fördelar. Kommunen kan lämna ett boende där lokalerna inte är ändamålsenliga och dessutom kan personer som idag är placerade på boenden i andra kommuner få en plats i hemkommunen, nära anhöriga och vänner.

− Det här är en viktig, långsiktig satsning för att både höja kvaliteten och sänka kostnaderna. Det är betydligt mindre kostsamt att erbjuda ett eget boende än att köpa platser i andra kommuner. Det nya boendet innebär ungefär 25 arbetstillfällen varav cirka tio är helt nya jobb, säger socialnämndens ordförande Krister McCarthy.

Läget i Saltvik är valt för att få ett boende i en lugn och rofylld miljö, men samtidigt i närheten av centrala staden för att underlätta rehabiliteringen. Det slutliga beslutet om investeringen tas av kommunfullmäktige.