Publicerad

Staten ger extrabidrag till LSS-brukare

Genrebild av snickeriverktyg som ligger utspridda på en bänk.

Staten har beslutat att skjuta till extrapengar för att höja habiliteringsersättningen till LSS-brukare som deltar i daglig verksamhet i kommunerna. I Härnösand innebär det att cirka 140 personer får 9500 kronor extra utbetalade i december.

Habiliteringsersättning är en frivillig ersättning som betalas ut av vissa kommuner för att uppmuntra till att delta i daglig verksamhet. Varje kommun bestämmer altså själv om den vill betala ut ersättningen, och hur hög den ska vara. Härnösands kommun betalar sedan många år ut habiliteringsersättning.

Statsbidraget, som betalas ut via Socialstyrelsen, finns till för att ”införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)”.

Härnösands kommun ansökte i våras om att få ta del av det riktade statsbidraget, och ansökan har nu beviljats. Ersättningen för de LSS-brukare som deltar i daglig verksamhet i Härnösand blir cirka 9500 kronor per person. Extrapengarna för 2021 kommer att betalas ut som en klumpsumma den 23 december.

Man kan också beviljas daglig verksamhet eller sysselsättning enligt Socialtjänstlagen, men de extrapengar som staten nu delar ut till kommunerna är alltså vikta för LSS-brukarna och får inte användas till annat.