Publicerad

Omsorgen byter namn – blir Funktionsstöd

Flygfoto över Härnösand samt en skylt som illustrerar att verksamhetsområdet Omsorgen nu byter namn till Funktionsstöd.

Härnösands kommuns verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade har bytt namn. Från och med den 1 januari 2022 är namnet istället Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri.

Verksamhetsområdet tillhör socialförvaltningen och ansvarar för att verkställa insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Socialtjänstlagen (SoL) inom socialpsykiatrin. Det rör sig om allt från bostad med särskild service, daglig verksamhet enligt LSS till insatser enligt SoL såsom individstöd och sysselsättning.

Det gamla namnet är väl etablerat, men har med tiden blivit mindre passande. Man talar inte längre om funktionshindrade och en majoritet av Sveriges kommuner har redan valt att använda andra benämningar i beskrivningen av verksamhetsområdet. Nu går Härnösands kommun samma väg.

- Namnet Omsorgen har hängt kvar sedan en tid när synen på de människor vi arbetar för var annorlunda. Idag pratar vi inte om handikapp, hinder och institutionsboende, utan fokus är att individen ska kunna ha ett vanligt boende och leva ett självständigt liv, men få stöd på de områden där det behövs, säger Maria Hellström, verksamhetschef.

Under hösten 2021 fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt namn för verksamhetsområdet. Namnet skulle både beskriva verksamhetens och uppdraget på ett bra sätt, och vara hållbart över tid. Förslaget blev Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri, och den 16 december beslutade socialnämnden att verksamhetsområdet byter namn.

För brukare och personal kommer namnbytet inte att innebära några skillnader i den dagliga verksamheten. Däremot kommer händelsen att uppmärksammas ordentligt.

- Det känns väldigt bra att vårt namn nu avspeglar vår verksamhet. Vi kommer att fira med tårta tillsammans med alla personer i Härnösand som omfattas av vår verksamhet, och vi ska se till att så många som möjligt får upp ögonen både för namnbytet och för det arbete som vi gör, säger Maria Hellström.