Publicerad

Svartsjuka är inte romantiskt- kampanj om våld i unga relationer

Svartsjuka är inte romantiskt

Idag startar kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. En kampanj som uppmärksammar problematiken om våld i unga relationer. Genom kampanjen vill man understryka att det inte finns något romantiskt i svartsjuka när det innebär kontroll och våld.

Länsstyrelserna, Ungarelationer.se och Jämställdhetsnämnden står tillsammans bakom kampanjen. Syftet är att väcka eftertanke hos ungdomar och föräldrar för att förebygga våld i unga relationer, men också för att hjälpa de som redan utsätts. Ungdomar är nämligen en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer.

I kampanjen uppmärksammas att våld inte enbart sker fysiskt eller psykiskt, utan också digitalt. Digitalt våld kan till exempel handla om att ständigt sms:a eller ringa för att kontrollera sin partner, eller att använda nätet för att kränka eller hota sin partner.

Länsstyrelserna, Jämställdhetsnämnden och Ungarelationer.se vill tillsammans sätta nolltoleransen mot våld i unga relationer i fokus och i samband med detta rikta uppmärksamheten till den hjälp som finns att tillgå.

I Härnösands kommun kan barn och unga vända sig till sin skolkurator eller skolsköterska för att få hjälp och stöd. Utanför skoltid finns också Socialjouren, Tjejjouren Härnösand och Kvinnojouren Härnösand tillgängliga, via telefon och chatt:

Tjejjouren Härnösand | Roks tjejjourer Länk till annan webbplats.

Hem | Kvinnojouren Härnösand | kvinnojouren.com Länk till annan webbplats.

Socialjouren - Harnosand.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om kampanjen på: Svartsjuka är inte romantiskt  Länk till annan webbplats.