Publicerad

Fortsatta problem med socialförvaltningens fakturor

Par som betalar räkningar

Det är fortfarande fel i många fakturor som går ut till socialförvaltningens kunder i Härnösand. Problemet uppstod när förvaltningen bytte verksamhetssystem under senhösten 2021.

Verksamhetssystemet är ett redskap som håller ordning på arbetet inom socialförvaltningen, och det innehåller också kunduppgifter som ligger till grund för fakturering, till exempel hemtjänstinsatser.

När det nya systemet togs i drift under hösten fördes information från det gamla systemet över. Vid en sådan överföring är det inte ovanligt att det uppstår mindre problem, men de problem som nu uppstått var klart större än förväntat. Att få det nya verksamhetssystemet att fungera har därför tagit längre tid än förväntat.

Socialförvaltningen arbetar med att korrigera felen, och kommer med start under vecka 7 att gå ut med information till alla sina kunder.