Publicerad

Härnösand tar nästa steg mot nytt äldreboende

personal och äldre person på särskilt boende

Socialnämnden beslutade i juni 2021 att öka antalet platser på särskilt boende för äldre i Härnösand. Efter att frågan utretts tas nu nästa steg mot byggandet av ett helt nytt boende. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta in förslag på hyresavtal från Härnösandshus. Den jämförelse som gjorts visar att en nybyggnation i Härnösandshus regi skulle ge en hyresnivå som är fem till tio procent lägre än en privat aktör.

- Ett nytt särskilt boende är en strategisk viktig investering som ökar antalet platser, erbjuder ett modernt och ändamålsenligt särskilt boende inklusive 20 korttidsplatser, och också gör det möjligt att fasa ut ett av kommunens mindre och äldre boende, säger socialnämndens ordförande Krister McCarthy (S).

Efter utbyggnaden kommer det totala antalet platser inom äldreboenden inklusive korttidsboende uppgå till 295 platser, mot dagens 269.