Publicerad

Vaccination med dos 4 börjar vecka 8

Närbild på person som får en vaccinationsspruta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att flera grupper vaccinerar sig med en fjärde dos mot covid-19. Först ut i Härnösand är korttidsboende och särskilda boenden som får sina påfyllnadsdoser under vecka 8.

Folkhälsomyndigheten anser att det finns risk för hög smittspridning under hela våren. Eftersom effekten av covid-19-vaccin avtar efter några månader bör de äldsta och sköraste i samhället därför erbjudas en påfyllnadsdos.

Insatsen i Härnösand startar under vecka 8. Följande grupper kommer att erbjudas dos 4:

  1. Boende på särskilt boende
  2. Boende på korttidsboende
  3. Personer som har hemsjukvård
  4. Personer som har hemtjänst
  5. Personer 80 år och äldre

Vaccinationerna på korttidsboende och särskilda boende väntas vara avslutad senast fredag den 25/2. Därefter går man vidare med övriga grupper.

Det ska ha gått minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4. Därför går det inte att boka dos 4, utan personer som bor i eget boende och som ska erbjudas vaccination kommer att få en kallelse.

Läs mer om vaccination med dos 4 hos Region Västernorrland. Länk till annan webbplats.

Samlad information om covid-19 på Härnösands kommuns hemsida.