Publicerad

Anette prisades för sina handledarinsatser

Anette Innala och studenten Julia Thomasson

Anette Innala och studenten Julia Thomasson

Anette Innala som arbetar som familjebehandlare på Bogårdens HVB-hem prisades med blommor och stipendium för sina insatser som handledare.

Socialförvaltningen har ett mångårigt samarbete med universiteten i Umeå och Östersund där vi i Härnösand erbjuder fyra socionomstudenter verksamhetsförlagd utbildning (VFU) varje termin.

På många av våra arbetsplatser möter våra anställda människor i utsatta och komplexa situationer och det är av stor vikt att de som utbildar sig får möjlighet att väva samman teori med omfattande praktisk erfarenhet.

- Jag blev väldigt glad och överraskad över utmärkelsen och Julia var en intresserad och ödmjuk student som det var lätt att handleda, säger Anette Innala.

För oss som arbetsgivare handlar det om framtida kompetensförsörjning och vi är stolta över det arbete som alla våra handledare lägger ner på att ge studenterna en givande praktik.

- Extra stolta blev vi denna gång då Anette hos oss prisades, säger Andreas Prytz, enhetschef. Anette nominerades av sin student Julia Thomasson som fanns med på länk när Ina Strömberg, VFU-samordnare på Kommunförbundet överräckte blommor och diplom.

VFU-samordnare på Kommunförbundet Ina Strömberg lämnade över stipendium och blommor till Anette Innala

VFU-samordnare på Kommunförbundet Ina Strömberg lämnade över stipendium och blommor till Anette Innala