Publicerad

Överförmyndarenheten håller stängt för utbildning

Stadshuset.

Överförmyndarenheten finns i Stadshuset på Norra Kyrkogatan 3.

På onsdag 2 mars håller Överförmyndarenheten stängt för utbildning.