Publicerad

Insatskatalogen finns nu i Härnösand

Insatskatalogen

Nu är Insatskatalogen igång i Härnösand. Insatskatalogen finns för att du som till exempel behöver hjälp med att hitta utbildning och arbete, eller önskar stöd i att söka sjukvård ska få en snabb och smidig vägledning.

Vad är Insatskatalogen?

Insatskatalogen är ett kostnadsfritt verktyg där du som behöver hjälp av samhällets välfärd kan söka efter och hitta insatser. Insatser kan vara olika aktiviteter som hjälper dig med sådant som hälsa och skola eller att hitta arbete. Insatser kan också vara andra typer av hjälp till dig, som råd och stöttning med olika problem som du vill lösa.

Insatskatalogen hanteras av Sveriges samordningsförbund, alltså offentliga organisationer som finns till för Sveriges befolkning.

Hur fungerar Insatskatalogen?

Genom Insatskatalogen kan du som handläggare hitta insatser som passar för dina klienter. Som privatperson kan du hitta insatser som passar för dig och dina behov, eller insatser som passar för dina anhöriga.

På Insatskatalogens webbplats finns information om olika insatser du som privatperson eller tjänsteman kan ta del av i olika kommuner. Under varje insats beskrivs också till vilken målgrupp insatsen riktar sig samt hur du praktiskt går till väga för att delta. I varje insats finns också information om vem du ska kontakta för att delta, exempelvis projektledaren för insatsen, arbetsförmedlingen eller kommunen.

Du kan hitta insatser i Härnösands kommun, men också i andra kommuner. Du kan läsa om vad olika insatser innehåller och jämföra dem med varandra. Du kan också se vilka personer som insatserna riktar sig till.

För mer information om Insatskatalogens olika insatser i Härnösand och andra närliggande kommuner: Västernorrland - Insatskatalogen Länk till annan webbplats.