Publicerad

Brukarråd ska skapa delaktighet – och göra Funktionsstöd bättre

Snart är det premiär för Funktionsstöds brukarråd i Härnösand. I rådet ska deltagarna kunna föra fram åsikter och idéer, och på sikt ska det göra verksamheten bättre för brukarna.

- Det här ligger helt i linje med våra mål om ökad delaktighet för brukarna och det känns väldigt bra att vi nu kommer igång, säger Maria Hellström, chef för socialförvaltningens verksamhetsområde Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri.

I höstas fick många av Funktionsstöds brukare möjlighet att svara på en enkät kring den service de får och om sin situation. Många svarade på enkäten vilket gör att socialförvaltningen har en bra bild av vilka delar av verksamheten som fungerar bra, och vilka som behöver förbättras.

Men enkäten är bara en del i arbetet med att utveckla Funktionsstöd, påpekar Maria Hellström. Brukarrådet är viktigt eftersom det är en möjlighet för brukare och personal att mötas och diskutera både problem och lösningar. Det kan också finnas frågor som inte riktigt täcks in av enkäten men som är viktiga att få ta upp.

- Jag förväntar mig högt och lågt, stora och små frågor. Målet är att vi i brukarrådet på sikt hittar de mer övergripande och generella frågorna som ger oss mer kunskap om vad brukarna tycker att vi ska fokusera på.

Brukaren får genom Funktionsstöds insatser bättre förutsättningar att ha en fungerande vardag och att vara delaktig i samhället, men det innebär också att brukaren ibland känner sig beroende av den som ger stödet. Den maktobalansen ska brukarrådet också försöka utjämna. Därför ska det alltid vara fler brukare än representanter för personalen i rådet - i Härnösand blir det till att börja med åtta brukare och fyra eller fem Funktionsstödsanställda.

Brukarrådet ska träffas fyra gånger per år och den första träffen sker onsdag den 30 mars.