Publicerad

Geresta huvudalternativ för nytt särskilt boende

Illustration av kvinna som tar med rullstolsburen man på promenad i skogen.

Arbetet med att skapa ett helt nytt särskilt boende i Härnösand går vidare. Just nu är Gerestaområdet huvudspåret för nybyggnationen.
- Vi är fortfarande tidigt i processen, men jag är glad över att vi kan ta ytterligare ett steg mot fler boendeplatser i Härnösand, säger socialnämndens ordförande Krister Mc Carthy (S).

I juni 2021 beslutade socialnämnden att ett nytt särskilt boende ska skapas, och att det blir mest ekonomiskt fördelaktigt att låta kommunägda Härnösandshus dotterbolag Kommunfastigheter bygga ett helt nytt boende. Boendet ska ge 40 nya platser, plus 20 platser från Solbacken som avvecklas. Det ska också inrymma kommunens korttidsenhet, en dagverksamhet, lokaler för hemsjukvården samt hemtjänstens nattpatrull.

Efter utbyggnaden kommer det totala antalet platser inom äldreboenden inklusive korttidsboende uppgå till 295 platser, mot dagens 269.

Flera olika platser har utretts av kommunens lokalförsörjningsenhet, och förstahandsalternativet idag är en fastighet mellan Gerestaskolan och Stenhammar som ägs av kommunen men idag är en delvis igenvuxen grusplan. Det som gör Gerestaområdet intressant för en etablering är bland annat områdets storlek som gör det möjligt att anpassa byggnaderna helt efter verksamheternas behov. Närheten till både natur och lokaltrafik är också plus.

Fler steg återstår fortfarande innan det kan bli aktuellt med byggstart. Bland annat måste mindre justeringar i områdets detaljplan göras, frågor om tillfartsvägar lösas och bygglov lämnas in. Exempelvis under bygglovsprocessen kommer också dialog med grannar, skola, föreningar och andra intressenter i området att ingå.

Om allt går enligt plan kan det nya särskilda boendet stå klart tidigast i slutet av 2024.