Publicerad

Företagsplatser – en bra Härnösandshistoria

Två personer fyller på varor i hyllorna på en butik.

Per Kåhrström frontar hyllorna på Ica Maxi tillsammans med butikschefen Marlene Gidlöf.

Företagsplats fyller en viktig funktion för många människor med funktionsnedsättning. Att få komma ut på en arbetsplats och bidra på sina egna villkor innebär delaktighet, gemenskap och utveckling. Och i Härnösand fungerar samarbetet mellan kommunen och företagen bra. Det gör att chanserna att få en företagsplats är goda.

- Många Härnösandsföretag är väldigt positiva och tar ett stort socialt ansvar, säger Daniel Åkerlund, stödpedagog på Härnösands kommun.

En av de företag i kommunen som under lång tid erbjudit företagsplatser är Ica Maxi Stormarknad. Under flera år har Ica Maxi haft mellan fyra och sex företagsplatser öppna för personer som står en bit från arbetsmarknaden, men som mår väldigt bra av att komma ut och jobba.

Det kan handla om allt från några få timmar per vecka till flera timmar om dagen – det är den enskilda individens ork och drivkraft som får styra. Och nästan alla som har plats här trivs väldigt bra.

- De som kommer till oss blir kvar länge, ofta i flera år, säger butikschefen Marlene Gidlöf. Det viktigaste är att vara noga med att individanpassa arbetsuppgifterna, så att den som kommer trivs och är trygg. Sedan är vi nog en rätt varm och välkomnande arbetsplats.

En som stortrivs på Ica Maxi är Per Kåhrström. Han jobbar 08:30-14:30, måndag till torsdag, och gör många olika saker i butiken. Från att samla upp kundvagnar till att se till så att det är snyggt och prydligt i hyllorna. Men allra mest gillar han kontakten med kunderna, och han stannar gärna till och pratar eller hjälper någon att hitta rätt i butiken.

- Det bästa med det här jobbet är att man träffar mycket folk! Man stöter nästan alltid på någon man känner i butiken, och så är det väldigt trevliga arbetskamrater också. Det är viktigt, säger Per.

För att kunna få företagsplats krävs att kommunens biståndsenhet fattar ett beslut om rätt till daglig verksamhet. Härnösands kommun har flera egna dagliga verksamheter, men för vissa kan en företagsplats vara ett bra alternativ.

Utifrån individens önskemål och förutsättningar försöker stödpedagogen Daniel Åkerlund och hans kollega Ingela Jakobsson hitta så bra lösningar som möjligt. I vissa kommuner är det svårt att uppfylla önskemål om företagsplatser, helt enkelt eftersom få företag vill erbjuda platser. Men i Härnösand fungerar samarbetet med företagen alltså väldigt bra.

För Ica Maxi är det en självklarhet att erbjuda plats, menar handlare Rickard Nyberg.

- Vi är en stor arbetsgivare och vi SKA ta stort ansvar. Vi vill vara en del av samhället. Och på samma sätt som vi anställer många Härnösandsbor med utländsk bakgrund så är företagsplatserna något som ger oss mångfald - det här berikar oss, säger Rickard Nyberg.

Han uppmanar fler Härnösandsföretag att se vad det skulle innebära att erbjuda företagsplatser.

- En företagsplats är för den enskilda individen ofta stor och viktig del av livet så man ska planera det ordentligt, men det här är inget att vara rädd för. Många tror kanske att det innebär mycket extrajobb för arbetsgivaren, men så är det inte.

3 framgångsfaktorer

  1. Hitta de arbetsuppgifter som den anställde tycker är roliga och klarar av.
  2. Tydliga instruktioner och nära arbetsledning. Tydliga ramar ger trygghet.
  3. Involvera alla! Alla på företaget ska känna till varför vi har företagsplatser och vilka som arbetar hos oss – då är det lättare för den som får företagsplatsen att känna sig delaktig, och det är lättare att lyckas.

Vill du veta mer?

Skulle ditt företag kunna erbjuda en företagsplats, eller vill du veta mer om vad företagsplats innebär? Skicka ett mail till Daniel Åkerlund (daniel.akerlund@harnosand.se), eller Ingela Jakobsson (ingela.jakobsson@harnosand.se), så blir du kontaktad!