Publicerad

Härnösands kommun söker trygga familjehem

Genrebild av barn och äldre man som sitter på en brygga och fiskar.

Har du ett stort engagemang och intresse för andra människor? Då kan du eller ni göra en viktig insats som korttidsfamilj, kontaktperson, ledsagare eller avlösare. Just nu är behovet stort.

Uppdragen ser olika ut beroende på vilket stöd den enskilde behöver. Det handlar om allt från att ge personer med exempelvis funktionsnedsättning möjlighet till en rolig fritidsaktivitet till att låta en ung person med särskilda behov bo i sitt hem.

– Det här stödet är enormt värdefullt för dem som tar del av det. Stödet ger möjlighet till ett rikare och bättre liv för brukaren, säger Martina Mossegård, uppdragssamordnare för individuella insatser på socialförvaltningen.

Just nu söker socialförvaltningen:

  • Heltid familjehem enligt LSS: Pojke 13 år med behov av struktur och ordning. Inga andra barn i hemmet, men gärna hund eller katt. Behov: i princip heltid.
  • Korttidsvistelse i familjehem: Flicka 11 år med behov av struktur och ordning. Inga andra barn i hemmet. Behov: 4 dygn/månad.
  • Avlösarservice: Liten flicka. Behov: 20 tim/månad.
  • Kontaktperson och Ledsagarservice: Vi söker minst två manliga uppdragstagare som kan teckenspråk. Vi söker också kontaktpersoner/ledsagare bosatta i Älandsbro, Ramvik, Viksjö, Noraström. Behöver ej kunna teckenspråk.

Läs nedan om vad de olika stödformerna innebär. Vill du veta mer i detalj om hur stödinsatserna fungerar så finns all information här.

Vill du ta på dig ett uppdrag, eller känner du någon i din närhet som kan passa? Tipsa oss!
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 71

OLIKA TYPER AV STÖD

Korttidsvistelse i familjehem - ger avlösning och miljöombyte

Korttidsvistelse innebär att en korttidsfamilj tar emot en person med funktionsnedsättning under en helg eller annan kortare period. Målet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till anhöriga och föräldrar att få avlösning i sitt omvårdnadsarbete, samt att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Korttidsfamiljen får ersättning för sitt uppdrag. De får också ersättning för sina omkostnader. Korttidsvistelsefamiljen behöver inte ta på sig samtliga dygn, utan man kan vara flera familjer till samma brukare. I Härnösand finns förutom ett antal familjer ett korttidshem i kommunens regi.

Avlösarservice – tillfälligt ta över omvårdnaden

Avlösarservice innebär att en person kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar. Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort. Den som kommer hem till någon som avlösare får ersättning för sitt uppdrag.

Kontaktperson – ge möjlighet till en bra fritid

En kontaktperson ska ge stöd så att en person med funktionsnedsättning får kontakt med andra och får en bra fritid. Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon att prata med och umgås med, gå ut och fika med eller gå på bio. Kontaktpersonen får ersättning för sitt uppdrag.

Ledsagarservice – ett stöd utanför hemmet

Ledsagarservice innebär att få stöd och sällskap av någon när du vill göra någonting utanför hemmet. Det kan till exempel vara att besöka vänner eller delta i någon fritids- eller kulturaktivitet. Ledsagaren får ersättning för sitt uppdrag.