Publicerad

Firande på socialförvaltningen när alla verksamheter infört heltid som norm

Majne Fällgren och Britt-Marie Söderqvist på Solbackens särskilda boende.

Majne Fällgren och Britt-Marie Söderqvist på Solbackens särskilda boende.

Särskilda boendet Solbacken var en av de verksamheter på socialförvaltningen som firade med tårta den 9 maj. Anledningen till firandet var att nu har alla verksamheter på socialförvaltningen infört heltid som norm. De nyrekryteringar som utannonseras är numera endast heltidstjänster. Du som idag jobbar deltid på socialförvaltningen har nu rätt att gå upp på heltid.

På det särskilda boendet Solbacken innebär heltidsinförandet en stor skillnad mot tidigare då andelen deltidsarbetande var hög på arbetsplatsen.

- Innan hade vi nära på 50% deltidsarbetande här hos oss. Nu får vi en bättre kontinuitet och det blir bättre, inte bara för våra medarbetare utan också för våra brukare, säger Britt-Marie Söderqvist, enhetschef på Solbacken.

På måndagen hade man dukat upp med tårta och kaffe för alla, medarbetare och brukare. Firandet handlade om att från och med 9 maj har alla verksamheter inom socialförvaltningen infört heltid som norm. Solbacken är en av de senaste att gå in i heltidinförandet.

- Jag tycker det är så positivt och i och med att nästan alla av mina kollegor nu valt att gå upp i heltid så kommer vi att få mer tid till att genomföra aktivtiter och det där lilla extra för våra brukare som vi kanske inte haft tiden till innan. Så det är verkligen bra för alla att vi nu har fler på heltid i vår verksamhet, säger Majne Fällgren, undersköterska på Solbackens särskilda boende.

Dialog och samverkan viktigt för ett gott resultat

Socialförvaltningens verksamheter har löpande klivit in heltidsarbetet. Först ut var Härnögården och Ädelhem som gick in som piloter. Efter en period utvärderades satsningen och de utmaningar och problem man stötte på har man kontinuerligt arbetat med för att hitta lösningar som ska passa de flesta. Ledning och fackliga organisationer har sett till att finnas tillgängliga för att i dialoger möta eventuell oro och missnöje.

- Vi har försökt att vara lyhörda och se till våra brukares och medarbetarnas behov först och främst. Sen har vi även haft en nära dialog och samverkan mellan fackliga organisationer, ledning och medarbetare. Genom ett nytänk i bemanning och schemaläggning behåller vi tillsammans fokus på en god arbetsmiljö, säger Mats Collin, förvaltningschef socialförvaltningen.

Ett stort rekryteringsbehov i framtiden

Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Deltidsarbete, som innebär lägre inkomst och lägre pension, är vanligare bland kvinnor. Genom att vi i Härnösands kommun gått in i heltid som norm bidrar vi till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb.

- Alla har verkligen gjort ett fantastiskt arbete med förändringen av kultur och arbetssätt, nu jobbar vi vidare för att skapa en mer attraktiv arbetsplats med resterande förvaltningar inom organisationen, säger Sussane Sjöberg, projektledare för heltidsprojektet.

Det finns ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera många nya medarbetare inom en snar framtid. Genom att införa heltid som norm i organisationen tar vi tillvara på den kompetens vi redan har på ett mer effektivt sätt, minskar rekryteringsbehovet och samtidigt får vi tillgång till mer personal. En väg dit är att ersätta deltidsarbete med heltidsarbete.

För en attraktiv arbetsplats

Heltidserbjudandet är en viktig faktor för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats. Nu pågår arbetet med att skolförvaltningen och samhällsförvaltningen ska införa heltid som norm.

- Det finns inte en universalmodell för att införa heltid. Varje arbetsplats är unik. Därför är det viktigt att vi tar oss tid att lyssna in medarbetarnas behov. Det kräver tålamod men på sikt lönar det sig för oss alla, säger Lars Liljedahl, kommundirektör.

Arbetet med att införa heltid som norm i skolförvaltningen och samhällsförvaltningen beräknas pågå under hela 2022.