Publicerad

Utbildningssatsning ska ge bättre vård för patienter med demenssymtom

Gruppbild på personal som arbetar inom Hemtjänst Väst.

Personalen på Hemtjänst Väst har varit först ut att utbildas och tycker att kunskapen om BPSD redan har gett resultat i det arbetet. På bilden saknas sjuksköterskorna, biståndshandläggaren samt arbetsterapeuten som också genomgått utbildningen.

Härnösands kommun satsar på utbildning inom området BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Ökad kunskap och ett strukturerat arbetssätt ska göra att den som insjuknar i en demenssjukdom kan få bättre omvårdnad och bättre livskvalitet. Först ut att utbildas är Hemtjänst Väst.

BPSD drabbar någon gång omkring 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Symtom kan till exempel vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. BPSD orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga och vårdpersonal, och kan också medföra även stora kostnader för samhället.

Nu har socialnämnden i Härnösands kommun beslutat att satsa på utbildning för flera personalgrupper. Annelie Hultin på kommunens anhörig- och närståendeenhet leder utbildningen som består av två dagars teori plus en uppföljande halvdag.

Först att utbildas är hemtjänsten, och det är ingen slump.

- Hemtjänstens personal är ofta i det läget att de har möjlighet att se symtomen först. De första tecknen på en begynnande demenssjukdom dyker ju ofta upp medan patienten fortfarande bor hemma och kanske inte har någon regelbunden kontakt med vården. Men om hemtjänstens personal kan se och tolka tecknen så kan man tidigt göra en bra plan för hur man kan stötta patienten på bästa sätt, säger Annelie Hultin.

På sikt ska all personal som arbetar med äldre inom kommunen utbildas, från biståndshandläggare till hemsjukvårdsanställda och nattpatrullen. En grupp i taget utbildas och målet är sedan att också ha en återkoppling även mellan grupperna. Det är viktigt för att säkra att alla grupper har samma arbetssätt och samma språk i arbetet med BPSD.

Den första hemtjänstgruppen som genomgått utbildningen är Hemtjänst Väst, och även om mycket är nytt tycker personalen att utbildningen gett positiva resultat.

- Vi tar det steg för steg och det kommer att ta tid, men nu är vi igång och det är roligt att se hur väl det tas emot av personalen, säger Annelie Hultin. Jag är så stolt över hemtjänstgruppen och hur man utvecklat samarbetet med personal från hemsjukvården, nattpatrullen och bistånd. Tillsammans jobbar alla med att öka livskvaliteten hos våra invånare.

I september går utbildningarna i BPSD vidare, och då är det Hemtjänst Syds tur.


Fakta om BPSD

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Exempel på symtom är aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar.

För att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar.

Ett viktigt verktyg i arbetet är BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister. Registret innehåller individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat, och som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

BPSD-registret och en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

  • Ökad livskvalitet för personen med demenssjukdom
  • Implementering av nationella riktlinjer
  • Personcentrerad omvårdnad och ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete och tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att bidra till en verksamhetsutveckling