Publicerad

Härnösand gott exempel när det gäller patientsäkerhet

Härnösands kommun lyfts fram som ett gott exempel när det gäller arbetet med patientsäkerhet. Härnösand är en av endast några få kommuner i landet som har gjort och antagit en lokal handlingsplan för hur patientsäkerheten ska förbättras.

− Handlingsplanen pekar ut riktningen och hjälper oss att göra rätt saker för att kontinuerligt utveckla verksamhetens kvalitet, säger socialnämndens ordförande Krister McCarthy (S).

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som lyfter fram Härnösand och som har varit på plats för att intervjua Krister McCarthy, socialchefen Mats Collin och Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Arbetet med att ta fram den lokala handlingsplanen pågick intensivt förra våren, först med att göra en ordentlig analys av nuläget.

− Deltagarna ute i verksamheterna hade ett mycket öppet sinne och var ärliga när de analyserade kvaliteten och vilka förbättringsområden som finns. Det är också ett av de viktigaste målen med hela arbetet att personalen ska vara delaktig i kvalitetsutvecklingen. Patientsäkerheten ska alltid vara i personalens medvetande, säger socialchefen Mats Collin.

Analysen utmynnade i en lokal handlingsplan som har antagits politiskt i socialnämnden. Handlingsplanen ska också kontinuerligt uppdateras. Förutom att SKR nu uppmärksammar Härnösand som gott exempel är Anders Engelholm inbjuden att berätta om arbetet när Socialstyrelsen arrangerar en patientsäkerhetskonferens i september.