Publicerad

Politiska referensgrupper – en bra sak att fortsätta med

Det ska bildas en politisk referensgrupp för ett nytt särskilt boende i Härnösand. Det bestämde kommunstyrelsen under tisdagen.

- Vi hade en sådan grupp för arbetet med den nya sporthallen. Erfarenheterna från det är väldigt goda, så nu vill vi vill skapa en liknande grupp för arbetet med ett nytt boende, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande som kommer leda referensgruppens arbete.

Gruppen ska ha representanter från både majoritet och opposition från berörda nämnder och styrelser. Uppdraget är att ge tjänstepersoner råd och vägledning i olika situationer under arbetets gång. Det kan handla om val av plats, gestaltning av byggnad, materialval och liknande.

En enig kommunstyrelse ställde sig också bakom att ge referensgruppen i uppdrag att i sitt arbete utgå från de övergripande krav och behov som formulerats av Socialförvaltningen.