Publicerad

Det ska gå att ta paus även inom hemtjänsten

Trixie Anne Manulat och Alexander Näslund tar en fika vid hemtjänstbilen.

Trixie Anne Manulat och Alexander Näslund på Hemtjänst Härnön tar en fika vid hemtjänstbilen.

En fikapaus är en självklarhet på de flesta arbetsplatser. Men för hemtjänstens personal har det varit svårt att hitta tid till korta uppehåll under arbetsdagen. Sedan några veckor gör man allt för att det ska vara möjligt. För att personalen har rätt till det naturligtvis, men också för att hemtjänsten ska ha en bra arbetsmiljö som gör att de anställda orkar med jobbet långsiktigt.

Alla har rätt till en paus i arbetet, men ibland är det svårt att hitta tiden. Jobbar man till exempel inom hemtjänsten är en del av jobbet att förflytta sig mellan brukarna. Är avståndet långt och tidsschemat snävt så kan det vara svårt att hinna ta sin paus – särskilt om man ska hinna ta sig till ett gemensamt fikarum.

Sedan några veckor gör hemtjänsten i Härnösand en satsning för få fler att ta paus under sina pass.

- Lagen styr inte i detalj, men alla har rätt till pauser i arbetet. Och framförallt så vill vi ju ha en bra arbetsmiljö som gör att de anställda mår bra och både orkar och vill jobba kvar. Där är pauserna en viktig del, säger Maritha Nordin, chef för hemtjänsten.

I praktiken innebär det att alla ska ha möjlighet att ta en paus på 15 minuter på förmiddagen, 15 minuter på eftermiddagen och 15 minuter på kvällen. Det är inte enkelt att lösa praktiskt, men med planering och frihet för personalen så ska det gå att lösa, säger Maritha Nordin.

- Har man flera kunder långt från hemtjänstgruppens lokaler så behöver man inte ställa in fikat för att man inte hinner till fikarummet. Nu uppmuntrar vi istället till att ta med fikat och ta en paus i bilen när det passar. Det viktiga är inte att man tar sin paus på en viss tid eller en viss plats utan att man gör det där uppehållet i jobbet.

Ser du hemtjänstpersonal som sitter i bilen en stund och inte verkar vara på väg någonstans så är alltså allt i sin ordning. De tar bara sin paus.