Publicerad

Härnösand får drygt 17,5 miljoner i statsbidrag

Hand som tillhör äldre person. Personen håller en enhet med en röd knapp i handen.

Trygghetslarm som det på bilden har funnits länge. Den välfärdsteknik som nu kan testas är exempelvis armband med inbyggda sensorer. Sensorerna kan känna av ett fall och hjälper personalen att se när något händer. Sensorerna kan också hjälpa till i förebyggande syfte genom att samla in data för analys av riskmoment.

Härnösands kommun får 17 580 768 kronor i stadsbidrag. Pengarna kommer från den pott som staten anslagit för att hjälpa kommuner och regioner att långsiktigt få en ekonomi i balans. De pengar Härnösands kommun får ska framförallt användas till utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Det handlar om att arbeta förebyggande, exempelvis med välfärdsteknik, att minska antalet fallskador och att hemtjänstens planering, bemanning och resande ska bli effektivare.

Pengarna får användas till både material, teknik och personalkostnader.

- De här pengarna gör att vi kan genomföra insatser för medborgarna idag som ger en stabilare ekonomisk situation om några år, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.
Beräkningen är att kommunen genom förebyggande satsningar och investeringar i välfärdsteknik ska kunna sänka kommunens kostnader.

- Fokus ligger på att jobba hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande för att på så sätt öka livskvaliteten och sänka kostnaderna långsiktigt, säger kommundirektör Lars Liljedahl. Från min tid i Östersund har jag goda erfarenheter av den här typen av arbete. Jag tror att det är en mycket bra väg framåt. Den är bra både för våra medborgare och för ekonomin.