Publicerad

Härnösands arbete med långtidssjukskrivna lyfts fram av SKR

Linda Borg, socialsekreterare i Härnösands kommun, berättar att samverkan varit nyckeln till att bryta långvarigt biståndsmottagande.

Linda Borg, socialsekreterare i Härnösands kommun, berättar att samverkan varit nyckeln till att bryta långvarigt biståndsmottagande.

Arbetet för att bryta långvarigt biståndsmottagande har varit framgångsrikt i Härnösand. Under ett tre år långt projekt kunde var tredje långtidssjukskriven gå från försörjningsstöd till arbete. Nu lyfts Härnösands arbete fram som ett gott exempel av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Tillsammans med 27 kommuner drev SKR under tre år ett utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt biståndsmottagande. Härnösands kommun var en av deltagarna i projektet och satte fokus på långtidssjukskrivna kommuninvånare som under lång tid haft försörjningsstöd. Projektet avslutade 2021 och resultaten visar att Härnösand är en av de kommuner som lyckats väl.

Genom samverkan med läkare, sjukskrivningskoordinatorer och de sjukskrivna själva kunde beroendet av försörjningsstöd ofta brytas och många som gått sjukskrivna i flera år kunde gå vidare till jobb eller arbetsrehabilitering. Av 300 långtidssjukskrivna hade 100 gått över till arbete och egen försörjning när projektet avslutades.

Att kunna ersätta sjukskrivning och försörjningsstöd med arbete/rehabilitering och lön är en vinst både mänskligt och ekonomiskt. Trenden i riket är att det långvariga behovet av försörjningsstöd ökar, men tack vare det framgångsrika projektet minskar det nu i Härnösand.

Läs mer om "Utvecklingsprojekt ekonomiskt bistånd" och se intervju med Härnösands kommuns Linda Borg här. Länk till annan webbplats.