Publicerad

Ny modell ska hjälpa barnfamiljer med vardagsekonomin

Budget- och skuldrådgivaren Elin Hansson Lööw vid sitt skrivbord.

Budget- och skuldrådgivaren Elin Hansson Lööw tror mycket på samarbetet med BVC.

Att växa upp i en familj som har det svårt ekonomiskt kan få konsekvenser för ett barns hälsa och utveckling. Nu har Härnösands kommun gått med i ett forskningsprojekt för att tidigt komma i kontakt med familjer som behöver stöd. Modellen bygger på ett samarbete mellan kommunens budget- och skuldrådgivare och personal från Barnavårdscentralen (BVC).

Under perioden 2011-2019 ökade den ekonomiska standarden i Sverige. Men samtidigt ökade också andelen hushåll med ekonomiska problem. I Härnösand växer ungefär vart tionde barn upp i familjer som har skulder hos Kronofogden. Det är något sämre än riksgenomsnittet.

Alla kommuninvånare har rätt att få rådgivning kring ekonomi och skulder, men det är extra viktigt att nå hushåll med barn

- Ju tidigare vi kan komma i kontakt med familjer som behöver hjälp att se över sin ekonomi, desto bättre. Med en tidig insats kan vi förhoppningsvis undvika att problemen blir långvariga, säger Härnösands kommuns budget- och skuldrådgivare Elin Hansson Lööw.

Forskningsprojektet Healthier Wealthier Families leds av en forskargrupp vid Uppsala universitet och går ut på att BVC-sköterskan som träffar barn och deras föräldrar inte bara ställer frågor om barnets hälsa och utveckling, utan också om familjens ekonomi.

Exempel på frågor kan vara: Har familjen råd med vinterkläder till barnen? Finns det någon ekonomisk buffert om det dyker upp oförutsedda utgifter? Svarar föräldrarna att ekonomin är ett problem så erbjuds de information och kontakt med Elin Hansson Lööw.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan bland annat hjälpa till med:

  • Att göra en plan för sin ekonomi.
  • Att hjälpa till med att hantera och sanera skulder.
  • Att hjälpa till att ansöka om olika typer av ekonomiskt stöd.

Forskningsprojektet ska ta reda på hur mycket en omedelbar kontakt med budget- och skuldrådgivaren kan bidra till att förbättra hushållets ekonomi.

- Allt bygger naturligtvis på frivillighet. Föräldrarna behöver inte svara på de här frågorna och delta i forskningsprojektet, utan de väljer själva, säger Elin Hansson Lööw.

Går det redan nu se att det har skett någon förändring sedan Härnösands kommun gick in i forskningsprojektet?

- Jag har redan bokat in flera möten som är ett resultat av BVC-sköterskans kontakter. Det känns som om vi på det här sättet både når ut bättre med information om att den här servicen finns, och att vi får tidigare kontakt med familjer som har det tufft ekonomiskt.

Läs mer om forskningsprojektet Healthier Wealthier Families här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Härnösands kommuns budget- och skuldrådgivning här.