Publicerad

God & nära vård: ÄlSa-teamet gör hembesök när livssituationen blir för svår

Bild på distriktssköterskorna Ann Åsén och Anna-Karin Nordling Widén som tillhör ÄlSa hembesöksteam i Sundsvall.

Distriktssköterskorna Ann Åsén och Anna-Karin Nordling Widén tillhör ÄlSa hembesöksteam i Sundsvall.

ÄlSa-hembesöksteam finns till för äldre och multisjuka medborgare i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. Namnet står för Äldre med Sammansatta vårdbehov och i teamet ingår läkare i geriatrik, distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens.

ÄlSa-teamet i Sundsvall startades som ett projekt 2015 och permanentades 2017.

Nu finns liknande team även i Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. Eva Oskarsson, som var initiativtagare till projektet i Sundsvall, och hennes kollegor har förhoppningar om att regionen ska bygga ut verksamheten så att patienter i alla länets kommuner får tillgång till hembesöksteam.

Läs om ÄlSa-teamen och andra satsningar inom programmet God och nära vård i Västernorrland här! Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som pågår i Härnösand inom God och nära vård i Härnösands kommun här!