Publicerad

VR-besök i nytt boende – innan det är byggt

en person står i förgrunden med en sorts mask, en vr-kamera, över ansiktet. På väggen i bakgrunden sitter en skärm som visar en skiss av en byggnad.

Sjuksköterskan Bibi-Ann Berggren gör ett virtuellt besök på sin nya arbetsplats.

Hösten 2023 ska det nya vårdboendet Kornsvedjan i Saltvik invigas. Men redan nu har några anställda med hjälp av VR-studion på Technichus tittat runt i hela boendet.

− Det var häftigt. Jag har sett ritningarna tidigare, men det är en helt annan känsla att gå runt så här. Man får andra perspektiv och förstår mer på riktigt hur det blir. Det är en supergrej att kunna göra så här, säger Bibi-Ann Berggren som ska jobba som sjuksköterska på det nya boendet.

Kornsvedjan är ett särskilt boende med inriktning mot socialpsykiatri. Det kommer att ha 23 lägenheter i tre olika avdelningar och blir ett toppmodernt boende som är helt anpassat för de behov som målgruppen har. Personal inom funktionsstöd har fått vara med på hela resan med synpunkter och önskemål.

− Den fysiska miljön är oerhört viktig i en sådan här verksamhet. Många av de som ska bo här är känsliga för till exempel färger, storlek på utrymmen och över huvud taget hur boendet är utformat, säger Eva Forslöf, verksamhetschef för Funktionsstöd, LSS och Socialpsykiatri.

Under resans gång har delar av personalen fått tycka till på traditionellt vis, via ritningar och skisser. Detta eftersom VR-tekniklösningen, som konsultfirman Tyréns har tagit fram i samarbete med VR-studion på Technichus, inte blivit klar förrän nu.

en person står i förgrunden med en sorts mask, en vr-kamera, över ansiktet. På väggen i bakgrunden sitter en skärm som visar en skiss av en byggnad.

Lars Hallin från lokalförsörjningsenheten besöker en av gemensamhetslokalerna i det nya boendet Kornsvedjan.

− Nästa gång ska vi absolut använda VR-tekniken så tidigt som möjligt. Det kommer att ge oss ännu bättre input, säger Eric Liljeström, enhetschef för lokalförsörjningsenheten.

− Jag hade lite fjärilar i magen när jag gick hit, men allt ser verkligen jättebra ut. Det kommer att bli ett väldigt fint och bra boende, säger Eva Forslöf.

VR-tekniken kan användas som hjälpmedel för fler än personalen. Till exempel kan det finnas brukare som behöver förberedas i detalj för att klara den förändring som flytten innebär. Då har VR-studion mobil utrustning som kan tas med hem till brukaren, som i god tid får vänja sig vid den nya miljön.

Sedan tidigare används VR-studion för fortbildning när det gäller till exempel bemötande och konflikthantering, något som kan bli aktuellt även för den personalstyrka som ska jobba på Kornsvedjan.

− Vi fyller på med allt fler scenarier och situationer, säger David Gisselman, utvecklingsledare på Technichus.