Publicerad

Länsstyrelsen vill öka kunskap om våld i ungas relationer med nationell kampanj

Kampanjbild för Länsstyrelsens kampanj "Svartsjuka är inte romantiskt"

Idag startar den sjunde upplagan av den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” med syfte att väcka eftertanke hos unga och bredda kunskapen hos vuxna kring våld i ungas relationer. Kampanjen är ett samarbete mellan länsstyrelser, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och ungarelationer.se och pågår fram till den 31 Mars 2023.

I en rapport gällande brott i nära relationer bland unga av Brottsförebyggande rådet uppgav 23% av tjejer samt 14% av pojkar i åldern 16-24 år att de någon gång har utsatts för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt våld i en nära relation. Som ett led i att förebygga och öka kunskapen kring våldet i ungas relationer hoppas därför kampanjens avsändare att synliggöra och öppna upp för reflektion hos unga om hur en sund relation ser ut. Men också bidra till att den som är ung och befinner sig i en destruktiv relation ska få det stöd och hjälp den behöver. Antingen av närstående eller av de som arbetar i verksamheter nära unga.

Mår du dåligt på grund av hur den du är ihop med behandlar dig, eller är du orolig för en kompis, familjemedlem eller någon annan i din närhet? Möter och/eller arbetar du med unga? Att reagera på våld är viktigt. På kampanjens webbplats svartsjukaarinteromantiskt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du konkreta råd, stöd och hjälp i kampen mot våldet. På webbplatsen finns även stödmaterial till dig som yrkesverksam för att arbeta med frågan.