Publicerad

Härnösand först i länet – utbildar Säboanställda om äldre som utsätts för våld av närstående

Bildkollage från utbildning. Två kursdeltagare samt föreläsare.

Mostafa Abo Saeid och Ghassan Ahmed var två av deltagarna på den första utbildningsdagen. Anna-Karin Hasselborg har genomfört kursdagarna för alla Säboanställda.

Även äldre blir offer för våld i nära relationer, men det är ett problem som sällan uppmärksammas. Det vill Härnösands kommun ändra på. Snart har alla anställda på kommunens särskilda boenden utbildats i ämnet. Härnösand blir därmed först i länet, och bland de första i landet, med en sådan utbildning.

Exakt hur många äldre som drabbas av den här typen av brott är mycket svårt att säga. Få väljer att anmäla det som de utsätts för av en partner eller av släktningar.

- I Härnösand anmäls i snitt 1-2 fall per år, men jag är övertygad om att mörkertalet är mycket stort. De som utsätts är både sårbara och osynliga, säger Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare i kommunen.

Hon har tillsammans med Elisabeth Sjölander, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden, genomfört en utbildning för alla anställda på särskilda boenden. Ett utbildningstillfälle återstår, sedan har alla de omkring 250 anställda gått kursen.

- Deltagarna har varit engagerade och de som jag har pratat med har också varit nöjda med utbildningen. De tycker att det är ett intressant och viktigt ämne. Det är en stor personalgrupp och jag vill ge beröm till socialförvaltningen som väljer att prioritera dem här insatsen. De visar att Härnösand verkligen vill ta ansvar för att öka kunskapen och medvetenheten om närståendes våld mot äldre, säger Anna-Karin Hasselborg.

I utbildningen ingår inte bara information om fysiskt våld utan också andra typer av brott som äldre kan utsättas för av anhöriga, till exempel stöld, bedrägerier och förskingring.

Den första gruppen anställda gick kursen den 17 januari. Mostafa Abo Saeid från Artillerigatans särskilda boende, och Ghassan Ahmed från på Solbackens särskilda boende, var två av deltagarna. Båda gav bra betyg till dagen.

- Jag är tacksam över att vi får den här utbildningen. Vi måste inse att våld i nära relationer förekommer även bland äldre. Jag jobbade tidigare inom hemtjänsten och var med om två fall under den tiden, sa Mostafa Abo Saeid.

Gör utbildningen dig bättre förberedd om det skulle uppstå en situation på jobbet där du misstänker att någon utsatts för våld?

- Jag har redan tidigare haft en plan för vad jag ska göra om något sådant händer, men man kan alltid bli bättre. Jag tycker att det är bra att alla får den här utbildningen, sa Ghassan Ahmed.

Härnösands kommun har sedan tidigare profilerat sig genom arbetet mot våld i nära relationer och mot kränkande behandling. Den utbildning som nu genomförs ligger helt i linje med Nollvision mot våld i nära relationer som antogs av kommunfullmäktige 2020, och med ”WeDo, som är samlingsnamnet på kommunens arbete med att förebygga trakasserier och kränkande behandling och förändra den samhällsstruktur som blottats genom #metoo

Läs mer om Nollvision – Handlingsplan mot våld i nära relationerLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om #WeDo Länk till annan webbplats.