Publicerad

Härnösand svarar på Ivo-kritik om särskilda boenden

Kollage: två vårdanställda som går med två äldre personer på ett vårdboende. Porträttbild på förvaltningschef Mats Collin.

Härnösands kommun får skarp kritik av inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Kritiken kommer efter den fördjupade nationella tillsyn av särskilda boenden för äldre (Säbo) som myndigheten utför i alla landets kommuner.

- Vi tar självklart kritiken på stort allvar och går nu igenom varje punkt i beslutet för att se vad vi behöver åtgärda. Samtidigt håller vi inte med om allt. Vi har brister som vi behöver ta itu med, men myndigheten har dragit stora växlar på ett väldigt litet underlag. Det ger inte en rättvis bild av vår personal och verksamheten på våra särskilda boenden, säger Mats Collin, chef för socialförvaltningen i Härnösand.

I en intervju med P4 Västernorrland uttalar sig en enhetschef hos Ivo på ett sätt som gör att lyssnaren kan tro att det saknas rutiner inom hälso- och sjukvården i Härnösand. Något som är direkt felaktigt.

- Det stämmer helt enkelt inte, säger Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Härnösands kommun. Vi har mycket noggranna rutiner och kan redovisa dem när som helst, men Ivo har inte frågat efter rutinerna och inte begärt ut dem så på den punkten borde Ivos företrädare ha låtit bli att uttala sig.

I sitt beslut konstaterar IVO följande brister:

  • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk.
  • läkemedelshantering sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk

Kritiken mot Härnösand är alltså omfattande – men långt ifrån unik. Ivo riktar samma hårda kritik mot många kommuner. Och redan i augusti, när en delrapport av tillsynen offentliggjordes, slog myndigheten fast att ingen av de granskade kommunerna lever upp till de krav som ställs på vården på Säbo.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har riktat kritik mot Ivos tillsynsmetod och efter Ivos besök i Härnösand skickade socialförvaltningen in ett yttrande med flera kritiska synpunkter på hur tillsynen gått till.

Ivos bild av att personalens kompetens och språkkunskaper brister är direkt missvisande, anser socialförvaltningen.

- Andelens utbildade undersköterskor är fullt i klass med rikssnittet, och vi är väldigt aktiva när det gäller utbildningar, handledarkurser och liknande. Våra anställda i Härnösand är kompetenta och gör ett väldigt bra jobb, säger Mats Collin.

Att några få medarbetares enkätsvar tolkas som en hård kritik av kompetensen på alla särskilda boenden kan också skapa spänningar på arbetsplatserna, och göra att anställda i framtiden drar sig för att svara på frågor om arbetet. Det vore mycket olyckligt, anser Collin. Att våga ta upp det som blivit fel är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bli bättre i framtiden.

Nu har socialförvaltningen fram till den 15 maj på sig att redovisa hur man tänker åtgärda de brister som Ivo påpekat. Och det kommer inte att bli något problem, säger Mats Collin.

- Vi har redan fyra arbetsgrupper igång som ser över hur vi kan förbättra oss inom precis de områden som Ivo pekat ut. Vi ska gå igenom den kritik som vi nu fått, men överlag har vi god bild av hur vi ska arbeta för att bli bättre på de här områdena.