Publicerad

Samverkansprojektet HLT ska ge bättre stöd till unga i Härnösand

Bild på tre personer är delaktiga i projektet HLT, Hälsa - Lärande - Trygghet, i Härnösand. 

Stående från vänster: Camilla Lundin, skolsköterska på Geretaskolan, Annika Frykholm, kurator på hälsocentralen Premicare Öbacka. Sittande: Anna Memmi, projektledare.

Olika barn behöver olika typer av stöd under skolgången. Nu samordnar sig hälsocentraler, skola, elevhälsa och socialtjänst i Härnösand - med målet att se hela barnet.

Samverkansmodellen kallas HLT Härnösand, förkortningen står för Hälsa, Lärande och Trygghet.

Det innebär att personal från låg och mellanstadiet på kommunens skolor har regelbundna möten med elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral för att hitta de bästa sätten att ge rätt stöd till varje barn i ett tidigt skede.

Träffsäkra insatser

- Själva samverkansmodellen bygger på professioner som träffas för att se barnets livssituation med olika ögon. Då han vi på bästa sätt planera vilka insatser som är träffsäkrast, säger Anna Memmi, projektledare.

Hittills har det oftast varit skola som har aktualiserat barn som de vill hjälpa.

- För att få med barnets upplevelse av sin livssituation har vi ett digitalt verktyg. Barnen får via en länk svara på en rad frågor, säger Anna Memmi.

Vårdnadshavarna får alltid ge samtycke innan arbetet inleds.

- De allra flesta ställer sig positiva till att delta i arbetet och få det stöd som vi gemensamt bedömer som det bästa för barnet just då, säger Camilla Lundin, som är skolsköterska på Geretaskolan.

Många typer av hjälp

Verksamheter som ska hjälpa tar kontakt med familjen och erbjuder tid.

Det kan handla om insatser från arbetsterapeut på hälsocentralen som hjälper föräldrar att skapa vardagsrutiner och förutsägbarhet.

En annan tillgång är Barn- och ungdomsentrén som drivs av primärvården i Region Västernorrland. Den kan erbjuda föräldrastöd eller samtalsstöd till barnet.

I andra fall kan socialtjänstens barn- och unga enhet, hjälpa föräldrar med råd och stödsamtal.

- Vi tror det här sättet jobba kan ge varje barn goda förutsättningar att gå i skolan och må bra, säger Anna Memmi.

Mer fakta om HLT:

  • Enligt Socialstyrelsen symboliserar HLT ett barns tre grundläggande rättigheter: Hälsa, lärande och trygghet.
  • Inom Västernorrlands län används varianter av HLT även i Kramfors kommun och Sollefteå kommun. I Kramfors och Sollefteå har det startat som pilotprojekt inom God- och Nära vård-programmet.
  • Härnösand, Kramfors och Sollefteå har inspirerats av Region Västerbotten, där majoriteten av kommunerna har implementerat HLT.