Publicerad

Satsningen på God och nära vård: ”Det som är bra för människor är bra för samhällsekonomin”

Två glada personer tittar in i kameran.

Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösand, och Åsa Bellander, regiondirektör i Region Västernorrland.

Reformen ”God och nära vård” omfattar hela Sverige och ska fram till 2030 förändra vården på många sätt. En förutsättning för att lyckas är nytänkande och fler samarbeten mellan regioner i kommuner. I Västrnorrland är regiondirektör Åsa Bellander och Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl två av dem som ska göra omställningen möjlig.

I God och nära vård står patientens behov i centrum. Omställningen ska bidra till en jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Det betyder att alla som arbetar nära patienten behöver utveckla sina samarbeten. Regiondirektör Åsa Bellander och länets kommundirektörer har under våren träffats vid regelbundna tillfällen för att delta i en utbildning i regi av Sveriges kommuner och landsting (SKR).

- Vi är olika verksamheter, men ser oss själva som en enhet. För patienten spelar det ingen roll om vårdgivaren arbetar för kommunen eller regionen, det viktiga är att verksamheterna hakar i varandra, säger Lars Liljedahl.

Hela Sverige berörs

Omställningen ska genomföras i hela Sverige och är nödvändig för att möta den demografiska utvecklingen, som visar att befolkningen blir allt äldre och andelen invånare i arbetsför ålder minskar. Redan i dag lever ungefär varannan svensk med en eller flera kroniska sjukdomar. Överlevnaden i folksjukdomar som stroke och hjärtinfarkt är mer än dubbelt så hög i dag jämfört med för 30 år sedan.

- En viktig del i arbetet är att förebygga ohälsa genom att ge invånarna större möjlighet att vårdas hemma och undvika onödiga sjukhusinläggningar, säger Åsa Bellander.

En multisjuk patient behöver i regel ett flertal kontakter inom vård och omsorg, exempelvis från specialistvård, hälsocentral, hemsjukvård, hemtjänst eller i form av arbetsterapeut. Möjligheten att ge patienten rätt omvårdnad i hemmet förutsätter att de som står för insatserna krokar arm med varandra.

Förbättring både för patienter och vårdgivare

Målet är dels att förhindra onödigt besvär för patienten, som behöver göra färre sjukhusbesök om den förebyggande vården förbättras, dels undvika onödiga kostnader för region och kommuner.

- Vi kan likna omställningen med en skottkärra som har ett fyrkantigt hjul. Vi ska byta till ett runt hjul. Om vi gör det i uppförsbacke är det svårare, men vi kommer att lyckas, säger Åsa Bellander.

Hon och kommuncheferna står i begrepp att skapa goda förutsättningar, bland annat genom kunskap, tid och pengar, för att alla verksamheter inom organisationernas vård och omsorg ska ha möjlighet arbeta med omställningen.

- Jag är övertygad om att det som är bra för människor är bra för samhällsekonomin, säger Lars Liljedahl.

FAKTA GOD OCH NÄRA VÅRD

  • För att samordna omställningen till god och nära vård i Västernorrland finns ett länsövergripande program som omfattar Region Västernorrland och länets sju kommuner.
  • Regionen och kommunerna ska utveckla sitt samarbete. Patientens vårdkontakter ska samverka som ett team runt patienten, i stället för att utföra isolerade insatser.
  • Omställningen handlar om att flytta fokus från organisation till person.
  • Invånaren ska gå från att vara en passiv vårdtagare till att vara en aktiv och delaktig part i sin egen vård.
  • Vårdinsatserna ska i större utsträckning bli förebyggande och ske i öppna vårdformer, i stället för på sjukhus. Patienten ska ges möjlighet att få mer vård i hemmet och onödiga sjukhusbesök ska undvikas.
  • Vården ska bli mer tillgänglig oavsett var patienten bor, både fysiskt och genom digital utveckling.


Läs mer om God och nära vård i Härnösand här.
Läs fler nyheter om God och nära vård i Västernorrland här Länk till annan webbplats.. (Region Västernorrland)