Publicerad

Fint mottagande och fint resultat – alla har jobb

Två personer tittar in i kamernan, de är utomhus med träd som håller på att slå ut i bakgrunden.

Mikaela Ödlund och Sanna Hellberg

Härnösand har lyckats bättre än de flesta andra svenska kommuner med mottagandet av nyanlända från Ukraina. Ett stort antal, däribland många med funktionsnedsättning, har fått jobb. Härnösands arbete med att välkomna människor som flytt lyfts nu som ett gott exempel av organisationen Independent Living Institute. I både en webbartikel och en katalog finns det lyckosamma arbete beskrivet.

Härnösand kommun fick ansvar att hjälpa 75 personer som flytt från kri­get i Ukraina. Samtliga av de vuxna Ukrainaflyktingarna har idag arbete och barnen går i skolan.

- Vi har byggt upp ett system som baseras på tidigare erfaren­heter, engagemang och en vilja att nyanlända ska må bra, berättar Mikaela Ödlund och Sanna Hellberg på arbetslivsförvaltningens integra­tionsavdelning i Härnösand.

I artiklarna får vi träffa Alona Sapetova och Anita Åkerlund på Tvätteriet och Sanna Hellberg och Mikaela Ödlund som berättar om samarbetet med myndigheter och frivilligorganisationer och delar med sig av tips till andra kommuner och organisationer utifrån sina erfarenheter.

Läs artiklarna här

Många nycklar bakom fungerande mottagande i Härnösand – Disabled Refugees WelcomeLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete (RTA) är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet ska bidra till en förbättring av integrationsprocessen för migranter med funktionsvariation med tillgång till arbete i fokus.