Publicerad

Samverkan stöttar barnfamiljerna - Härnösand satsar på BarnSäkert

Bild på ett litet barn som skrattar.

BarnSäkert är en samverkansmodell som används för att fånga upp psykosociala riskfaktorer i små barns liv. Den infördes som ett pilotprojekt 2022 och har gett goda resultat. Nu är Barnsäkert etablerat i sex av sju kommuner i länet, bland annat i Härnösand.

- Vårt mål är alltid att barnfamiljer ska få hjälp och stöd i ett tidigt skede, och det här är ett bra sätt att nå ut med förebyggande insatser, säger Helene Brändström, enhetschef på Individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet i Härnösand.

Vid de första kontakterna med BVC-sjuksköterskan får föräldrar information om BarnSäkert. Det är en metod med ett frågeformulär med 18 frågor som rör olika typer av risker som kan uppstå i småbarnsfamiljer. Utgångspunkten är att ju tidigare riskerna identifieras och hanteras, desto bättre är det för barnet.

Frågor som tas på allvar

Samma frågor, som föräldrarna var och en får svara med hjälp av en surfplatta med ett stort antal språkval, återkommer sedan vid fem ytterligare tillfällen under de cirka 17 besök som föräldrar vanligtvis gör på BVC tills dess att barnet börjar i förskoleklass.

Frågorna handlar om barnsäkerhet, ekonomisk oro, nedstämdhet, föräldrastress, risk- eller missbruk och våldsutsatthet som finns eller tidigare har funnits i hemmet.

- När vi följer svaren över tid kan vi se om de förändras. Ofta ser vi också att föräldrar tar frågorna på allt större allvar eftersom vi tar upp dem gång på gång, säger Anette Sjöstedt, projektledare för BarnSäkert och barnhälsovårdsöverläkare i Region Västernorrland.

Stort intresse från kommunerna

Anette Sjöstedt och Marléne Melander, som är koordinator i BarnSäkert och vårdutvecklare inom barnhälsovård, är eniga om att införandet av BarnSäkert runt om i kommunerna har gått över förväntan.

- Vi började med Sundsvall som är den största kommunen. När sedan Ånge och Timrå hörde av sig till oss och ville vara med var det relativt enkelt att införa BarnSäkert i de kommunerna eftersom de är är mindre, säger Marlene Melander.

Kort därefter kontaktades processledningen av flera intresserade kommuner och beslöt att inleda samarbetet med Sollefteå, Kramfors och Härnösand på en och samma gång.

- Det var rätt tajming. Alla BVC-sjuksköterskor positiva och kommunerna var glada över samarbetet. Fördelen med BarnSäkert är att olika professioner möts och kan använda sina resurser på ett bra sätt redan från början, säger Anette Sjöstedt.

Ger alla chansen till stöd

De första kontakterna mellan Härnösand och processledningen togs hösten 2023 och under 2024 har arbetsmetoden etablerats i kommunen. Eftersom resultaten från andra kommuner är goda är Helene Brändström optimistisk för Härnösands del.

- Det som framförallt gör att vi tror så starkt på den här modellen är betoningen av samverkan. Ska vi lyckas nå ut med förebyggande insatser är det jätteviktigt av alla arbetar tillsammans.

Bred samverkan

Professionerna som samverkar är, förutom sjuksköterskan från barnhälsovården, framför allt familjebehandlare och socialsekreterare från socialtjänsten. Det finns även förberett en resurslista med kontaktuppgifter till andra enheter inom kommunen som kan stödja familjerna. Det ska till exempel vara enkelt att erbjudas stödsamtal med familjebehandlare inom barn- och familjeenhetens öppenvård, budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning och öppen förskola.

- Styrkan är ett planerat samarbete mellan BVC-sjuksköterska och socialtjänstens frivilliga stöd och service mot familjer. Olika professionerna lär känna varandra. Det finns sedan en regelbunden tid avsatt för att ge gemensamt stöd efter behov, säger Marléne Melander.

Statliga medel för digital teknik

Eftersom BarnSäkert bygger på utvecklat samarbete mellan kommun och region, samt mellan olika professioner, är det ett tydligt exempel på omställningen till god och nära vård. Genom programmet för God och Nära vård i Västernorrland har det tillförts statliga medel, bland annat till investeringar i den digitala tekniken.