Resurscenter för kognitivt stöd på Technichus

Kognitiv funktionsnedsättning

En kognitiv funktionsnedsättning innebär att man har vissa problem med att ta emot, bearbeta och förmedla information.

Detta kan innebära att personen har svårigheter med att:

  • Ta initiativ, planera, organisera, skapa struktur, motivera sig själv
  • Hålla ihop och foga samman detaljer, tolka känslomässiga och sociala sammanhang 
  • Övergripande begrepp, helhetsperspektiv (abstrakt tänkande)
  • Kroppsuppfattning och stresstålighet
  • Minnet, komma ihåg saker
  • Inlevelseförmåga  

Den som till exempel har en psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, stroke, hjärnskada eller demens kan få sådana problem

Kognitivt stöd

Kognitivt stöd är allt man gör för att kompensera dessa svårigheter.
Det kan vara produkter eller hjälpmedel, allt från tekniska produkter som datorer och speciella mobiltelefoner till "otekniska" enkla saker som scheman, färgad tejp eller bilder.
 
Det kan också vara "vanliga" produkter som de flesta använder som stöd i vardagen till exempel armbandsklocka, almanacka, kokbok, kaffemått, karta och kompass.
 
Kognitivt stöd kan också vara förhållningssätt, arbetssätt och attityder.
 
Målet är att ge stöd och skapa förutsättningar för att personen ska bli så självständig som möjligt i vardagliga aktiviteter till exempel planera och få ordning på dagen, passa tider, laga mat, städa, tvätta.

Vi vänder oss till dig som är i behov av kognitivt stöd. Även anhöriga, personal och andra intresserade är välkomna att titta på vårt urval av hjälpmedel.

Här kan du se filmer om resurscenter och några av hjälpmedlen

Ring Rehabiliteringskonsulent Susanne Norlander för att boka tid för besök,
telefon: 0611-34 88 42 . Besök på Resurscenter är kostnadsfritt.
Vi finns i Technichus lokaler.

Välkomna!