två personer med ryggarna mot kameran springer uppe på en bergsplatå

Härnösand utvecklas

"Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö”. Det är målbilden i Härnösands kommuns tillväxtstrategi och för att nå den samarbetar vi nära med näringslivet och andra aktörer för att göra Härnösand till en bättre kommun att leva, verka och bo i.

Läs om alla spännande projekt på den här sidan.

Här kan du läsa vår tillväxtstrategi Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Etableringar

Bildförslag på destinationshotellet.

I direkt anslutning till Simhallen planeras ett destinationshotell med 120 rum, konferensavdelning, restaurang och bar.

Sommarbild på Smitingen

På Smitingen, i direkt anslutning till stranden, planeras en året runt-öppen camping på cirka fem hektar med servicebyggnader, reception, stugområden och restaurang.

Återbruksgalleria.

Härnösand ska få en återbruksgalleria i centrum. Ambitionen är att gallerian ska vara klar för invigning under första kvartalet 2022.

Byggnad vid Seminariet

Domstolsverket planerar att bygga om Seminariet, det gamla lärarseminariet med tillhörande gymnastiksal, till en modern och säker domstolsbyggnad.

gång med bokhyllor på varje sida med rader av pärmar

På Saltvikshöjden planerar Riksarkivet och Skatteverket att bygga ett stort, modernt och klimatsmart arkiv. Arkivhuvudstaden i Norrland växer.

Hotell- och restaurangkedjan Rasta vill etablera sig vid Högakustenbrons södra brofäste. Planen är att bygga kedjans hittills största anläggning och den första i en satsning på Norrland.

Infrastruktur

Utsprångskajen utmarkerad på plankarta

På Utsprångskajen utreds möjligheterna att renovera och bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg och samtidigt göra kajen till en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

Trafik på Nybrogatan

Nybrogatan är Härnösands paradgata. Nybrogatan är i behov av upprustning, både när det gäller trafiklösningar och gestaltning, för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara.

På den nedlagda banvallen mellan Härnösand och Högakustenbron planeras en vandrings- och cykelled som ska knyta ihop Härnösand med Högakustenleden.

ett sund med en tom kaj i förgrunden och på andra sidan en lång kaj i stadsmiljö

Skeppsbron har stor potential att bli ett attraktivt marint och grönt stråk längs kajen. Nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för Skeppsbron

Bostäder

I Härnösand finns planer för 1 000 nya bostäder, de flesta i strandnära lägen. Här får du en överblick över alla planerade byggen.

En brygga vid Lövudden

På Lövudden finns 16 byggklara villatomter och ett område för radhus. Tomterna ligger bara ett stenkast från havet och mitt i ett natur- och kulturområde.

Mellan Sälstens havsbad och Hernöverken planerar fastighestbolaget Westerlinds ett nytt bostadsområde med villatomter och bostadsrätter.

flygbild över härnösand med en ruta markerad vid Vårdkasen

Längs en förlängning av Talgoxevägen vid Vårdkasen planeras 20-25 nya rad- och kedjehus.

Utsikten.

Utsikten - 23 helt nya, rymliga bostadsrätter på 3-4 rum och kök. Det blir stora balkonger mot sydväst, med en härlig utsikt mot havet.

På Kattastrand vid Södra sundet planeras för cirka 110 nya bostäder. Området rymmer idag mindre industrier, lagerlokaler och liknande.

På det gamla sjukhusområdet planerar fastighetsägaren SBB att bygga bostäder och omvandla området till en levande och blandad stadsdel.

Övriga projekt

Vindkraftsnurra

I Viksjö byggs en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar med totalt 114 vindkraftverk i två vindkraftsparker.

På fastlandet planeras en ny fullstor idrottshall, 40 x 20 meter, med publikplatser. Hallen ska användas både av de två närliggande skolorna och av föreningslivet.

På Myrans fotbollsfält planeras en utveckling av hela området för att skapa ett centrum för fotboll i Härnösand.

Framtidens fokusområden

Birka på väg mot Högakustenbron

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Och det finns potential för mycket, mycket mer.

Peckas tomatodling

Härnösand vill bli Norrlands foodtech-nav när livsmedelsbranschen ställer om till hållbar produktion med nya produktionstekniker.

Villorna vid Solbacken

Härnösand växer och vi behöver bygga nya attraktiva bostäder. Det ska bli över 100 nya bostäder vid vattnet, med grönområden i stadsnära lägen eller i andra attraktiva lägen.

Musikuppträdande

Härnösand har en kraftfull och dynamisk miljö inom de kreativa näringarna, till exempel inom tjänstesektor, upplevelseföretag, mathantverkare med mera.

HEMABs biogasanläggning

Härnösand ska ha en tätposition i arbetet med att skapa en hållbar framtid, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Person som jobbar med en dator

Härnösand har en tydlig roll som en av tre regionhubbar i länet med storskalig offentlig sektor. Dessutom har vi flera, växande privata företag inom kundservice, IT med mera.

Här finns många platser för paddling.

Härnösand är indelad i sju kommundelar: Härnösands tätort, Häggdånger, Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Högsjö och Öarna, som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön.

Härnösand har de bästa förutsättningar för att växa som ett marint centrum i norr. Här finns kajer, annan infrastruktur och en kort och rak insegling som är isfri en stor del av vintern.

Ostkustbanan

Sveriges längsta flaskhals i järnvägssystemet är 27 mil lång och ligger längs södra Norrlandskusten.
Den vill vi bygga bort till år 2035.