Senaste nytt från kommunen

  • Stöd & omsorg Två glada kvinnor i köket. Vad tycker du om ditt särskilda boende för äldre eller din hemtjänst? Nu är Socialstyrelsens brukarundersökning skickad till dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Du kan svara på enkäten anonymt per post eller via internet.
  • Kultur & fritid En illustration av konst på en betongmur. Infälld syns en svartvit portättbild på den kvinnliga konstnären. Susanne Vollmer får göra Härnösands hittills största konstverk! Det blir konstnären Susanne Vollmer som får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.
  • Kommun & styrning Två upphandlare och en iphone. Ökad brottslighet i välfärd och arbetsliv Välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet har ökat de senaste åren. Härnösands kommun med upphandlingsenheten i spetsen kraftsamlar för att förhindra och förebygga att vi blir brottsoffer för just det.
  • Bygga, bo trafik & miljö Besökare vid en majbrasa. Majbrasor och eldning av trädgårdsavfall Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Det innebär att trädgårdsavfall ska sorteras från annat avfall och komposteras eller lämnas till en återvinningscentral. Trädgårdsavfallet får alltså inte längre eldas på din tomt.
  • Kultur & fritid Servicebyggnad & omklädningsrum stängs för säsongen Imorgon Onsdag den 10/4 stänger servicebyggnad och omklädningsrum för allmänheten på Bondsjöhöjdens IP .
  • Näringsliv och företag Upprop till företagen Har du som arbetsgivare behov av att anställa någon eller några av yrkesrollerna inom en 3-5 årsperiod?
  • Kommun & styrning flera sedlar och mynt ligger på ett bord Minusresultat för kommunen Härnösands kommun redovisar ett underskott på 11.9 miljoner kronor för 2023. Underskottet beror framför allt på tillfälligt ökade pensionskostnader, men även inflationen ger en stor påverkan.

Tillsammans är vi Härnösand

Lena Fällström, Jon Hultman och Ove Sjödin
Det är härligt att bada på Smitingen.

Upplev Härnösand

Flytta till Härnösand

Flytta till Härnösand

Ett vindkraftverk.

Härnösand växer

Härnösands historia

I text och bild får du veta mer om Härnösands spännande historia från 6500 före Kristus till 2000-talet. Du kan även se filmen "Härnösand nu och då" (ca 22 minuter).

Härnösands historia