Synpunkt och felanmälan

Härnösands kommun vill ge dig bra hjälp och service. Här kan du lämna synpunkter och göra felanmälan.

Du kan också ringa in till Servicecenter: 0611-34 80 40. De registrerar din synpunkt eller felanmälan.

Här hittar du också direktnummer till olika aktörer. Man kan till exempel kontakta gatu- eller parkentreprenören direkt för att påtala fel eller brister och ställa frågor.

Felanmälan till olika aktörer, eller vid akuta problem

Gator och vägar

Gatuenheten, Härnösands kommun
Telefon: 0611-156 87

Statliga vägar

E4, Rv 90, Viksjövägen 718 med flera, sköts av Trafikverkets driftområden Kramfors och Timrå, där gränsen i Härnösand går vid Circle K på Bondsjöhöjden.
Telefon: 0771-921 921 be att få prata med ansvarig för respektive driftområde.

Vård och omsorg

Lämna klagomål och synpunkter om vård och omsorg. Du kan även lämna klagomål i annans ärende om hemtjänst, hälso- och sjukvård, funktionsstöd och särskilt boende.

Här lämnar du klagomål och synpunkter om vård och omsorg

El, fjärrvärme, vatten och avlopp

Vid akuta fel
Härnösand Energi & Miljö AB
Telefon dygnet runt: 0611-55 75 55

Vid fel som inte är så akuta, kan du under dagtid 07.00-16.00 ringa HEMAB:s växel
Telefon: 0611-55 75 00

Du kan felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Du kan även felanmäla till info@hemab.se

Gatubelysning

HEMAB
Telefon: 0611-55 75 00 växel kontorstid
0611-55 75 55 efter kontorstid

Du kan även felanmäla med ett formulär på HEMAB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Hundlatriner

Arbetslivsförvaltningen under ordinarie arbetstid.
Telefon: 0611-34 86 45

Kommunens fritidsanläggningar

Journummer till anläggningspersonal för kommunens gymnastik / idrottshallar på kvällar och helger.
Journummer: 070-321 23 86

Parker, lekparker och andra grönområden

Höga Kusten Skog & Fastighet, HKSF
Synpunkt och felanmälan kan du lämna här Länk till annan webbplats.
Jour och felanmälan: 070-242 73 32 Dygnet runt, via SOS-alarm, uppge stad
E-post: kontakt.harnosand@hksf.se

Skolgårdar

SBB
Telefon ordinarie arbetstid: 060-52 50 00
E-post: info.regionnorr@sbbnorden.se 

Vad händer med din synpunkt eller felanmälan?

Din synpunkt eller felanmälan skickas till berörd avdelning. Vi kommer att försöka ge dig ett svar inom 10 arbetsdagar om du har lämnat dina kontaktuppgifter.
Felanmälan vid akuta problem görs med fördel hos respektive ansvarigt bolag och hanteras där snarast möjligt.

Under sommaren kan svarstiderna bli längre, eftersom många har semester och inte har möjlighet att svara på synpunkter.

När du lämnar din synpunkt eller felanmälan med kontaktuppgifter registreras de i datasystemet och blir allmän handling. Detta innebär att alla som begär kan ta del av handlingen om de önskar. Det gäller inte om synpunkten innehåller sekretesskyddat material. Du kan även välja att vara anonym men då kan vi inte återkomma till dig.

App till din telefon

Synpunkt och felanmälan finns även som en app till din telefon.
Sök efter "Synpunkt, felanmälan Härnösand" i App Store eller Google Play.

Symbol för synpunkt, felanmälan Härnösand.

Lämna synpunkt eller felanmälan