Om webbplatsen

Härnösands Kommuns webbplats är vår främsta kanal för att ge information till medborgare och andra besökare.

Ytterst ansvarig för webbplatsen är kommundirektören men varje förvaltning ansvarar för innehållet under sitt verksamhetsområde.

Medborgaren kan när som helst på dygnet utföra sina tjänster i form av e-tjänster.

På varje sida med information finns ett formulär där du kan tycka till om sidan.
Kommunens hemsida är är utarbetad för att tillgodose många målgrupper och möta nuvarande tillgänglighetskrav. Funktioner som talsyntes och översättning finns vilket gör att sidan blir tillgänglig för en större målgrupp.

Härnösands kommun kommer att fortsätta utveckla hemsidan med olika tjänster för att underlätta kontakten med kommunen.