Schoolity - en lärplattform för alla skolformer

Schoolity är en webbaserad lärplattform som personal, barn, elever och vårdnadshavare använder för att kommunicera med varandra, för att kunna hantera närvaro och frånvaro och se schema.

Det är även här du kan lägga in vistelsetider för ditt barn för förskola och fritidshem.

Lärplattformen ska underlätta det dagliga arbetet för barn, elever och personal.

Den ska också göra det lättare för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång.

Bild från Schoolitys hemsida

Lärplattformen finns på både svenska och engelska. Du kan själv växla språk.

För att kunna använda Schoolity behöver du användaruppgifter.

I första hand:

Kontakta aktuell förskola/skola, den information du behöver lämna till skolan är:

  • Barnets namn
  • Ditt namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer (frivilligt)

I andra hand: