Modersmålsundervisning från åk 1 till gymnasiet

Barn och elever från årskurs 1 till och med gymnasiet har rätt till modersmålsundervisning.